google0d7a82c6c6fc070d.html

Ashtamangalaat Tingsha from Nepal in box

59.00

Diameter of the box: 10.5 cm. The lock of the copper box is still functioning.
Diameter of the cymbals: 6.5 cm.
Scroll down to learn more.

Diameter van de box: 10,5 cm. De koperen box heeft een werkende sluiting.
Diameter van de cimbalen: 6,5 cm.
Scroll omlaag voor meer informatie.

In stock

Description

8 prosperity symbols (Ashtamangalaat) Tingsha

Here you see a 8 prosperity symbols (Ashtamangalaat) Tingsha. The tingsha, also known as Tibetan cymbals or Ting-Sha, hold a rich cultural and spiritual significance in Tibetan Buddhism. These small, handcrafted symbols are often associated with meditation, prayer, and rituals.

Symbolism of the 8 Prosperity Symbols:
The 8 prosperity symbols, also known as the Ashtamangala, are revered symbols in Tibetan Buddhism, representing various aspects of enlightenment and well-being. Each symbol carries its own significance, contributing to a harmonious and prosperous life. These symbols include the Golden Fish, the Parasol, the Treasure Vase, the Lotus Flower, the Conch Shell, the Endless Knot, the Victory Banner, and the Dharma Wheel.

Tingsha, when struck together, produce a distinct and melodious sound that resonates with the vibrations of the universe. This harmonious melody is believed to clear negative energies, promote relaxation, and enhance spiritual connections. The incorporation of the 8 prosperity symbols into the tingsha design amplifies these benefits, infusing the sound with positive energies associated with each symbol.

They serve as powerful tools for meditation and healing practices. The calming sound they produce helps practitioners enter a state of deep meditation, fostering a sense of inner peace and tranquility. Additionally, the symbols’ positive associations contribute to an uplifting and rejuvenating environment, making them ideal for spiritual practices and holistic well-being.

8 voorspoedsymbolen (Ashtamangalaat) Tingsha

Tingsha, ook wel Tibetaanse cimbalen of Ting-Sha genoemd, hebben een rijke culturele en spirituele betekenis in het Tibetaans boeddhisme. Deze kleine, handgemaakte symbolen worden vaak geassocieerd met meditatie, gebed en rituelen.

Symboliek van de 8 voorspoedsymbolen:
De 8 voorspoedsymbolen, ook bekend als de Ashtamangala, zijn symbolen in het Tibetaans boeddhisme die verschillende aspecten van verlichting en welzijn vertegenwoordigen. Elk symbool heeft zijn eigen betekenis en draagt bij aan een harmonieus en welvarend leven. Deze symbolen bestaan uit de Gouden Vis, de Parasol, de Schatkist, de Lotusbloem, de Schelp, de Eindeloze Knoop, het Overwinningsvaandel en het Dharmawiel.

Wanneer de cimbalen elkaar raken, produceren ze een hoog en melodieus geluid. Men gelooft dat deze harmonieuze melodie negatieve energieën opruimt, ontspanning bevordert en spirituele verbindingen versterkt. De integratie van de 8 voorspoedsymbolen in het tingsha-ontwerp versterkt deze voordelen en doordrenkt het geluid met positieve energieën die met elk symbool geassocieerd worden.

Tingsha’s dienen als krachtige hulpmiddelen voor meditatie en genezingspraktijken. Het kalmerende geluid dat ze produceren helpt beoefenaars om in een staat van diepe meditatie te komen, wat een gevoel van innerlijke rust en vrede bevordert. Daarnaast dragen de positieve associaties van de symbolen bij aan een verheffende en verjongende omgeving, waardoor ze ideaal zijn voor spirituele praktijken en holistisch welzijn.