google0d7a82c6c6fc070d.html

Brahma | Beeld uit Indonesië

59.00

Brahma is in de hindoefilosofie de personificatie van het scheppende aspect van de goddelijke Hindoe-drieëenheid of Trimurti. Het onderhoudende aspect wordt vertegenwoordigd door Vishnoe en het transformerende aspect door Shiva of Maheshvara. Sarasvati is zijn echtgenote en dochter. Andere namen van Brahmâ zijn: Prajapati (heer van alle wezens), Mahapati (grote vader), Atmabhu (zelfbestaande), Paramesthi (hoofd offeraar), Lokesha (god van de wereld), Hiranyagarbha (geboren uit het gouden ei), Savitripati (echtgenoot van Savitri-Sarasvati) en Adikavi (eerste dichter). Hoogte 17 cm.

Brahma in Hindu philosophy is the personification of the creative aspect of the divine Hindu Trinity or Trimurti. The entertaining aspect is represented by Vishnu and the transforming aspect by Shiva or Maheshvara. Sarasvati is his wife and daughter. Other names of Brahmâ are: Prajapati (lord of all beings), Mahapati (great father), Atmabhu (self-existent), Paramesthi (main offerer), Lokesha (god of the world), Hiranyagarbha (born from the golden egg), Savitripati ( husband of Savitri-Sarasvati) and Adikavi (first poet). Height 17 cm.

In stock

Statue

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Brahma | Beeld uit Indonesië”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Product information.