google0d7a82c6c6fc070d.html

Campo del Cielo Iron meteorite | Meteoriet 3 pc.

22.50

3 willekeurige kleine exemplaren 5-10 mm. De impact van Campo del Cielo zou ongeveer 5.000 jaar geleden hebben plaatsgevonden. Het Campo-strooiveld is ongeveer 18 km lang en omvat minstens 25 verschillende kraters. Het is een van de grotere bekende strooivelden op aarde en misschien wel het grootste kraterveld. Het is ook een van de grootste inslagen waarvan werkelijke meteorietmonsters zijn geborgen. De zwaarste weegt ongeveer 37 ton. Bekend als “El Chaco”, wordt het beschouwd als een nationale schat en blijft het in Argentinië waar het oorspronkelijk viel. Een andere grote massa, bekend als ‘Otumpa’ en met een gewicht van naar schatting 1.000 kg (2.204 lbs), werd ontdekt in 1803. Door een tekort aan aardijzer werd de massa van Otumpa naar Buenos Aires getransporteerd, waar werd geprobeerd om er wapens van te maken voor gebruik in de oorlog tegen Spanje. Een deel van dit ijzer werd gebruikt om de lopen van twee pistolen te maken die werden aangeboden aan de Amerikaanse president James Monroe, maar het grootste deel ervan (nu teruggebracht tot 634 kg) maakte uiteindelijk de lange zeereis naar Engeland, waar het de eerste grote meteoriet was, te zien in het British Museum in Londen. Door de jaren heen zijn er talloze extra massa’s gevonden en Campo del Cielo heeft een van de langste en interessantste aardse geschiedenissen van alle ijzermeteorieten. Het is een polykristallijn, grof octaedriet en exemplaren vertonen vaak insluitsels van silicaat-grafiet-troiliet.

3 small pieces 5-10 mm randomly collected. The Campo del Cielo impact is believed to have occurred approximately 5,000 years ago. The Campo strewnfield is roughly 18 km (11 miles) in length and includes at least 25 distinct craters. It is one of the larger known strewnfields on Earth, and perhaps the single biggest crater field. It is also one of the largest impacts from which actual meteorite specimens have been recovered. The heaviest single mass from the fall weighs 37 tons. Known as “El Chaco,” it is regarded as a national treasure and remains in Argentina where it originally fell. Another large mass, known as “Otumpa” and weighing an estimated 1,000 kg (2,204 lbs) was discovered in 1803. Due to a shortage of terrestrial iron, the Otumpa mass was transported to Buenos Aires where attempts were made to fashion it into weapons for use in the war against Spain. Some of this iron was employed to make the barrels of two pistols that were presented to United States President James Monroe, but the bulk of it (now reduced to 634 kg) eventually made the long sea journey to England, where it became the first large meteorite to be displayed at London’s British Museum. Numerous additional masses have been found over the years and Campo del Cielo has one of the longest and most interesting terrestrial histories of any iron meteorite. It is a polycrystalline, coarse octahedrite and cut specimens often show inclusions of silicate-graphite-troilite.

In stock

Meteorite

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Campo del Cielo Iron meteorite | Meteoriet 3 pc.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Authentic Tribal art object from Africa.