google0d7a82c6c6fc070d.html

Fang mask from Guinea | Masker

79.00

Fang masker uit Guinee

47 x 13 cm

Fang mask from Equatorial Guinea

Het Fang-volk, ook bekend als Fãn of Pahouin, is een Centraal-Afrikaanse etnische groep die voorkomt in Equatoriaal-Guinea, in het noorden van Gabon en in het zuiden van Kameroen. Het Fang-volk vertegenwoordigt het merendeel van de bevolking van Equatoriaal-Guinea, geconcentreerd in de regio Río Muni, en vormt de grootste etnische groep. De Fang is ook de grootste etnische groep in Gabon en maakt ongeveer een kwart van de bevolking uit. In andere landen, in de regio's waar ze wonen, behoren ze tot de belangrijkste en meest invloedrijke etnische groepen. De Fang-mensen zijn relatief recente migranten naar Equatoriaal-Guinea, en velen van hen zijn in de 19e eeuw vanuit centraal Kameroen verhuisd. Het Fang-volk was het slachtoffer van de grote transatlantische en trans-Sahara-slavenhandel tussen de 16e en 19e eeuw. Ze werden door slavenhandelaren en missionarissen stereotiep als kannibalen, deels omdat menselijke schedels en botten werden gevonden in open of in houten kisten in de buurt van hun dorpen, een claim die werd gebruikt om geweld tegen hen en ook slavernij te rechtvaardigen. De kunstwerken van Fang-mensen, met name van hout, ijzer en speksteen, zijn regionaal beroemd. Hun houten maskers en afgodsbeelden zijn te zien in tal van musea over de hele wereld. Fang-kunstwerken waren de inspiratiebron voor veel van de Europese avant-garde kunstwerken die in de 20e eeuw zijn gemaakt.

The Fang people, also known as Fãn or Pahouin, are a Central African ethnic group found in Equatorial Guinea, northern Gabon, and southern Cameroon. Representing about 85% of the total population of Equatorial Guinea, concentrated in the Río Muni region, the Fang people are its largest ethnic group. The Fang are also the largest ethnic group in Gabon, making up about a quarter of the population. In other countries, in the regions they live, they are one of the most significant and influential ethnic groups. The Fang people are relatively recent migrants into the Equatorial Guinea, and many of them moved from central Cameroon in the 19th century. The Fang people were victims of the large transatlantic and trans-Saharan slave trade between the 16th and 19th century. They were stereotyped as cannibals by slave traders and missionaries, in part because human skulls and bones were found in open or in wooden boxes near their villages, a claim used to justify violence against them and their enslavement. The art works of Fang people, particularly from wood, iron and steatite, are regionally famous. Their wooden masks and idol carvings are on display at numerous museums of the world. Discovery of Fang artwork was source of inspiration for much of the European avant-garde artwork created during the 20th century.

 

Authentic Tribal art object from Africa.