google0d7a82c6c6fc070d.html

Traditional Nepalese Ghurra (Churning Rod Holder) | Karnstok geleider

39.00

Scroll down for more information.

22.5 x 5 cm.

Scroll omlaag voor meer informatie.

In stock

Description

Ghurra

The ghurra is a traditional wooden churning stick guide from Nepal. Such churning stick guides have an aesthetic quality in addition to a practical use and are often beautifully decorated. This can be either by carving beautiful shapes into the wood such as knots or human figures, and/or with subtle (geometric) patterns such as stripes or dots carved into the wood.

They are used as a kind of pulley to hold the ropes together at a jato, a threshing mill that grinds grain. The ghurra allows the rope to move without wearing out quickly.

They are also used as part of a carrying system for transportation over rough terrain, providing handholds.

Today, ghurras are still made by artisans, to keep the traditional craft alive. Indeed, that is where a lot of pride lies for the Nepalese people.

 

Ghurra

Traditionele houten karnstok geleider uit Nepal. Zulke karnstokkengeleiders hebben naast een praktisch nut ook een esthetische kwaliteit en zijn daarom vaak prachtig gedecoreerd. Dit kan zowel door mooie vormen in het hout te kerven zoals knopen of mensfiguren, als met subtiele (geometrische) patronen zoals strepen of stippen die in het hout zijn gesneden.

Ze worden gebruikt als een soort katrol om de touwen bij elkaar te houden bij jato, dorsmolens die graan malen. Door de ghurra kan het touw bewegen zonder snel te slijten.
Daarnaast worden ze ook gebruikt als onderdeel van een draagsysteem voor transport over ruige terreinen, waarbij ze houvast bieden.

Tegenwoordig worden de ghurras nog steeds door ambachtsliederen gemaakt, om het traditionele ambacht in leven te houden. Daar zit voor de Nepalese bevolking namelijk veel trots.