google0d7a82c6c6fc070d.html

Vajra pattern tingsha from Nepal in box

59.00

Diameter of the box: 10.5 cm. The lock of the copper box is still functioning.
Diameter of the cymbals: 7 cm.
Scroll down to learn more.

Diameter van de box: 10,5 cm. De koperen box heeft een werkende sluiting.
Diameter van de cimbalen: 7 cm.
Scroll omlaag voor meer informatie.

In stock

Description

Vajra pattern tingsha

Vajra pattern tingsha. Tingsha, when struck together, produce a distinct and melodious sound that resonates with the vibrations of the universe. This harmonious melody is believed to clear negative energies, promote relaxation, and enhance spiritual connections.

They serve as powerful tools for meditation and healing practices. The calming sound they produce helps practitioners enter a state of deep meditation, fostering a sense of inner peace and tranquility.

The Vajra is an important symbol in several Asian cultures, especially in Buddhism and Hinduism. Often translated as ‘diamond sceptre’ or ‘thunderclap’, it symbolises strength, indestructibility, unwaveringness and enlightenment. In rituals, the Vajra is often used as an attribute to enhance concentration, overcome obstacles and anchor spiritual energies.

Vajra patroon tingsha

Wanneer de cimbalen elkaar raken, produceren ze een hoog en melodieus geluid. Men gelooft dat deze harmonieuze melodie negatieve energieën opruimt, ontspanning bevordert en spirituele verbindingen versterkt.

Tingsha’s dienen als krachtige hulpmiddelen voor meditatie en genezingspraktijken. Het kalmerende geluid dat ze produceren helpt beoefenaars om in een staat van diepe meditatie te komen, wat een gevoel van innerlijke rust en vrede bevordert.

De Vajra is een belangrijk symbool in verschillende Aziatische culturen, met name in het boeddhisme en het hindoeïsme. Het wordt vaak vertaald als ‘diamanten scepter’ of ‘donderslag’, en symboliseert kracht, onverwoestbaarheid, onwankelbaarheid en verlichting. In rituelen wordt de Vajra vaak gebruikt als een attribuut om de concentratie te versterken, om obstakels te overwinnen en om spirituele energieën te verankeren.