google0d7a82c6c6fc070d.html

Yak butter pot | yakmelk pot uit de Himalaya

49.00

Old Wooden Yak Butter Pot from the Himalayas.
Height 20.5 cm, diameter 9 cm.
Scroll down for more information.
Oude houten jakboterpot uit de Himalaya van Nepal.
Hoogte 20,5 cm, diameter 9 cm.
Scroll omlaag voor meer informatie.

In stock

Description

Yak butter pot

In Nepal and Tibet, especially in the high mountains of the Himalayas, farmers stored milk and butter in wooden jars called yak butter pot or jar. Wooden jars with a raised rim, a relatively small opening and a lid, were ideal for storing yak milk or butter. In addition, the jars were used for collecting milk during yak milking or for churning butter.

There are many different types and sizes of yak butter jars. There are small ones, which farmers could easily take with them, and large ones, which were used more as stock pots. But the smaller pots were also sometimes used for goat milk and for storing yak butter.

They come in different shapes, including oblong and narrow, or wide and round.

Most yak butter pots are light brown in color. Some are darker brown to black. A few jars are white. If the jars have a lid, it is often lids that are loose on them. On the outside, you can sometimes notice decorative lines or ridges on the jars.

Yak butter (also called “dri butter”) is butter made using the milk of yaks. Yaks are domesticated wild oxen that live at high altitudes in the Himalayan region. Yak butter is also used to make the traditional drink yak butter tea (also called Tibetan butter tea, Boe jha, cha süma, goor goor cha, cha suskan). This is done by adding yak butter, salt and water to the tea. They usually use pu’erh tea for this purpose. Especially in Tibet, many people consume this drink several times a day. It helps to stay warm and hydrated at high altitudes. Furthermore, yak butter is used in various meals.

Yak butter pots used to be made of hardwood. Sometimes they broke or cracked. One could repair them with metal pins. Nowadays, yak butter pots are made of metal or ceramic. As a result, wooden yak butter pots fell out of use. These old wooden pots are highly valued in the West as home decorations, and that is why the pots that have been preserved are now often bought up by merchants.

Find our whole yak butter pot collection here.

Yakboter pot

In Nepal en Tibet, vooral in het hooggebergte van de Himalaya, bewaarden boeren melk en boter in houten kruiken die yakboter potten of -kruiken werden genoemd. Houten kruiken met een opstaande rand, een relatief kleine opening en een deksel waren ideaal voor het bewaren van yakmelk of -boter. Daarnaast werden de potten gebruikt voor het opvangen van melk tijdens het yakmelken of voor het karnen van boter.

Er zijn veel verschillende soorten en maten yakboterkruiken. Er zijn kleine, die boeren makkelijk mee konden nemen, en grote, die meer als voorraadpotten werden gebruikt. Maar de kleinere potten werden soms ook gebruikt voor geitenmelk en om yakboter in te bewaren.

Ze zijn er in verschillende vormen, waaronder langwerpig en smal, of breed en rond. Ook hebben we verschillende groottes in ons assortiment.

Yakboter (ook wel “dri butter” genoemd) is boter gemaakt van de melk van yaks. Yaks zijn gedomesticeerde wilde ossen die op grote hoogten in de Himalaya leven. Yakboter wordt ook gebruikt om de traditionele drank yakboterthee (ook wel Tibetaanse boterthee, Boe jha, cha süma, goor goor cha, cha suskan genoemd) te maken. Dit wordt gedaan door yakboter, zout en water aan de thee toe te voegen. Meestal gebruiken ze hiervoor pu’erh thee. Vooral in Tibet drinken veel mensen deze drank meerdere keren per dag. Het helpt om warm en gehydrateerd te blijven op grote hoogten. Verder wordt yakboter in verschillende maaltijden gebruikt.

Potten met yakboter werden vroeger van hardhout gemaakt. Soms braken of scheurden ze. Je kon ze repareren met metalen pinnen. Tegenwoordig zijn yakboter potten gemaakt van metaal of keramiek. Hierdoor raakten houten yakboter potten in onbruik. Deze oude houten potten worden in het Westen zeer gewaardeerd als woondecoratie en daarom worden de potten die bewaard zijn gebleven nu vaak opgekocht door handelaren.

Yakboter potten zien er geweldig uit in rustieke interieurs. Ze zijn populair onder interieurstylisten en je vindt ze regelmatig in tijdschriften. Je kunt ze op zichzelf uitstallen of gebruiken als vaas voor gedroogde bloemen of takken.

Hier vindt je nog meer yak boter potten.