google0d7a82c6c6fc070d.html

Jewelry

The beauty of tribal decoration

Tribal jewelry is handmade by artisans using local materials and contains cultural meaning for the wearer. Handmade tribal jewelry is very different from what you will find in a department store. There may be stones or beads missing or other minor imperfections. Much tribal jewelry has come a long way and is passed down from generation to generation – these irregularities are part of their charm and value.

The earliest known piece of jewelry was actually not made by humans, but by Neanderthals who lived in Europe. Perforated beads made from small seashells have been found in a cave along the coast of Spain that date to 115,000 years ago. And in Kenya, beads made from ostrich eggs have been dated to more than 40,000 years ago. Later, early European humans had crude necklaces and bracelets made of bone, teeth, berries and stone that were hung from pieces of string or animal sinew, or pieces of cut bone used to fasten clothing together. Around 7,000 years ago, the first copper jewelry was made.

De schoonheid van tribale decoratie

Tribale sieraden worden met de hand gemaakt door ambachtslieden met lokale materialen en bevatten een culturele betekenis voor de drager. Handgemaakte tribale sieraden zijn heel anders dan wat je in een warenhuis zult vinden. Er kunnen stenen of kralen ontbreken of kleine imperfecties in zitten. Veel tribale sieraden hebben al een lange weg afgelegd en worden van generatie op generatie doorgegeven – deze onregelmatigheden maken deel uit van hun charme en waarde.

Het vroegst bekende sieraad is eigenlijk niet door mensen gemaakt, maar door Neanderthalers die in Europa leefden. In een grot langs de kust van Spanje zijn geperforeerde kralen van kleine zeeschelpen gevonden die dateren van 115.000 jaar geleden. En in Kenia zijn kralen gemaakt van struisvogeleieren gedateerd tot meer dan 40.000 jaar geleden. Later had de Europese vroegmoderne mens ruwe halskettingen en armbanden van bot, tanden, bessen en steen die aan stukjes touw of dierlijke pees werden gehangen, of stukken gesneden bot die werden gebruikt om kleding aan elkaar te bevestigen. Rond 7000 jaar geleden werden de eerste koperen sieraden gemaakt.