google0d7a82c6c6fc070d.html

Floral pattern tingsha from Nepal

32.00

Diameter of the cymbals: 6.5 cm.
Scroll down to learn more.

Diameter van de cimbalen: 6,5 cm.
Scroll omlaag voor meer informatie.

In stock

Description

Floral pattern tingsha

Floral pattern tingsha. Tingsha, when struck together, produce a distinct and melodious sound that resonates with the vibrations of the universe. This harmonious melody is believed to clear negative energies, promote relaxation, and enhance spiritual connections.

They serve as powerful tools for meditation and healing practices. The calming sound they produce helps practitioners enter a state of deep meditation, fostering a sense of inner peace and tranquility.

Tingshas are often used in rituals to expel negative energies, focus attention and clear the mind. They are also used at the beginning and end of meditation sessions to calm the mind and create a sense of closure.

Tingshas are often used in rituals to expel negative energies, focus attention and clear the mind. They are also used at the beginning and end of meditation sessions to calm the mind and create a sense of closure.

On the inside of the cymbals is a mantra.

 

Bloemenpatroon tingsha

Wanneer de cimbalen elkaar raken, produceren ze een hoog en melodieus geluid. Men gelooft dat deze harmonieuze melodie negatieve energieën opruimt, ontspanning bevordert en spirituele verbindingen versterkt.

Tingsha’s dienen als krachtige hulpmiddelen voor meditatie en genezingspraktijken. Het kalmerende geluid dat ze produceren helpt beoefenaars om in een staat van diepe meditatie te komen, wat een gevoel van innerlijke rust en vrede bevordert.

Tingsha’s worden vaak gebruikt in rituelen om negatieve energieën te verdrijven, om de aandacht te richten en om de geest te zuiveren. Ze worden ook gebruikt aan het begin en einde van meditatiesessies om de geest te kalmeren en om een gevoel van afsluiting te creëren.

Met aan de binnenkant van de cimbalen een mantra.