google0d7a82c6c6fc070d.html

Geometric pattern tingsha from Nepal

32.00

Diameter of the cymbals: 6.8 cm.
Frequency: 2930 Hz.
Scroll down to learn more.

Diameter van de cimbalen: 6,8 cm.
Frequentie: 2930 Hz.
Scroll omlaag voor meer informatie.

In stock

Description

Geometric pattern tingsha

Tingsha, when struck together, produce a distinct and melodious sound that resonates with the vibrations of the universe. This harmonious melody is believed to clear negative energies, promote relaxation, and enhance spiritual connections.

They serve as powerful tools for meditation and healing practices. The calming sound they produce helps practitioners enter a state of deep meditation, fostering a sense of inner peace and tranquility.

 

Geometrisch patroon tingsha

Wanneer de cimbalen elkaar raken, produceren ze een hoog en melodieus geluid. Men gelooft dat deze harmonieuze melodie negatieve energieën opruimt, ontspanning bevordert en spirituele verbindingen versterkt.

Tingsha’s dienen als krachtige hulpmiddelen voor meditatie en genezingspraktijken. Het kalmerende geluid dat ze produceren helpt beoefenaars om in een staat van diepe meditatie te komen, wat een gevoel van innerlijke rust en vrede bevordert.