google0d7a82c6c6fc070d.html

Janus helmet mask (Senufo) | Janus helmmasker

229.00

68 x 23 x 25 cm.

Scroll down for more information.

Scroll omlaag voor meer informatie.

In stock

Description

Janus helmet mask

Janus helmet masks belong to the art of the Senufo people, a ethnolinguistic group that lives primarily in West Africa, particularly in countries such as the Ivory Coast, Mali and Burkina Faso. Janus masks are named after Janus, the Roman god of gates, doors, beginnings and endings. He is often depicted with two faces.

Such a Janus helmet mask of the Senufo have similar features, with two faces facing each other on a helmet-like structure. The two faces are sometimes interpreted as representing the concept of time. One face then symbolizes the past, while the other face represents the future. This emphasizes the importance of understanding history to create an informed future.

Janus helmet masks are often used during rituals and ceremonies, such as initiation rites for young men marking the transition to adulthood. But you may also encounter them during harvest or funeral ceremonies. They represent the idea of balance and harmony in the Senufo worldview. The masks are considered spiritual guides that guide the community through various life stages and rituals.

 

Janus helmmasker

De Janus helmmaskers behoren tot de kunst van de Senufo, een bevolkingsgroep die voornamelijk in West-Afrika leeft, met name in landen als Ivoorkust, Mali en Burkina Faso. Janusmaskers zijn genoemd naar Janus, de Romeinse god van poorten, deuren, begin en einde, die vaak wordt afgebeeld met twee gezichten.

De Janus helmmaskers van de Senufo hebben vergelijkbare kenmerken, met twee gezichten die tegenover elkaar zijn geplaatst op een helmachtige structuur. Het gebruik van twee gezichten wordt soms geïnterpreteerd als een representatie van het tijdsconcept. Het ene gezicht symboliseert dan het verleden, terwijl het andere gezicht de toekomst vertegenwoordigt. Dit benadrukt het belang van het begrijpen van de geschiedenis om een weloverwogen toekomst te creëren.

De maskers worden vaak gebruikt tijdens rituelen en ceremonies, zoals inwijdingsrituelen voor jonge mannen die de overgang naar volwassenheid markeren. Maar je kunt ze ook tegenkomen bij oogst- of begrafenisceremonies. Ze vertegenwoordigen het idee van evenwicht en harmonie in het Senufo-wereldbeeld. De maskers worden beschouwd als spirituele gidsen die de gemeenschap leiden door verschillende levensfasen en rituelen.