google0d7a82c6c6fc070d.html

Very old Quranic board used in Quranic school from Timbuktu, Mali

49.00

26,5 x 10,5 cm.

Please note that this item has been cherished for many years, and its vintage status may be evident in the form of (slight) wear, patina, or other age-related characteristics. We believe that these imperfections add to the charm and authenticity of the piece.

Houd er rekening mee dat dit object jarenlang is gekoesterd en dat de vintage status zichtbaar kan zijn in de vorm van (lichte) slijtage, patina of andere leeftijdsgerelateerde kenmerken. Wij zijn van mening dat deze onvolkomenheden bijdragen aan de charme en authenticiteit van het object.

In stock

Description

Very old Quranic board used in Quranic school from Timbuktu, Mali

This very old Quranic board has long been preserved. A Quranic board holds a special place in Islamic culture and scholarship. These wooden boards serve as a unique medium for preserving and studying the Quran. Typically made from high-quality wood, Koran planks feature calligraphy, inscribed with verses from the Holy Quran. This ancient tradition combines artistic excellence with religious devotion, creating tangible connections to the sacred text. The planks are not only revered for their aesthetic beauty but also for their educational role, facilitating the memorization and recitation of Quranic verses. Often used in madrasas and educational settings, Koran planks represent a harmonious blend of craftsmanship and spiritual significance, embodying the profound respect and veneration Muslims hold for the words of the Quran. Explore the rich tradition and artistic legacy encapsulated within the intricate details of Koran planks, where faith and craftsmanship converge in a testament to Islamic heritage.

Zeer oude schrijfplank gebruikt in Koranschool uit Timboektoe, Mali

Koranplanken nemen een speciale plaats in binnen de islamitische cultuur en wetenschap. Deze houten planken dienen als een uniek medium voor het bewaren en bestuderen van de Koran. Koranplanken zijn meestal gemaakt van hout van hoge kwaliteit en zijn gekalligrafeerd met verzen uit de Heilige Koran. Deze oude traditie combineert artistieke vaardigheid met religieuze toewijding en creëert zo een tastbare band met de heilige tekst. De planken worden niet alleen vereerd om hun esthetische schoonheid, maar ook om hun educatieve rol, die het onthouden en opzeggen van Koranverzen vergemakkelijkt. Koranplanken worden vaak gebruikt in madrasa’s en onderwijsinstellingen en vertegenwoordigen een harmonieuze mix van vakmanschap en spirituele betekenis, en belichamen het diepe respect en de eerbied die moslims hebben voor de woorden van de Koran. Verken de rijke traditie en het artistieke erfgoed dat besloten ligt in de ingewikkelde details van Koranplanken, waar geloof en vakmanschap samenkomen in een getuigenis van het islamitische erfgoed.