google0d7a82c6c6fc070d.html

Sentani wood carving from Papua

125.00

50 x 25 cm.

In stock

Description

Sentani wood carving from Papua

The Sentani people, indigenous to the shores of Lake Sentani in Papua, Indonesia, possess a rich and vibrant cultural heritage. Known for their artistic prowess, the Sentani are renowned for their intricate wood carvings, expressive paintings, and distinctive woven artifacts. The Sentani wood carving often feature a range of symbols and motifs that hold cultural, spiritual, or mythological meanings. Common themes include representations of ancestral spirits, animals, and scenes from daily life. These carvings serve not only as aesthetic artifacts but also as tangible connections to the Sentani people’s traditions and beliefs.

The Sentani people’s traditional way of life revolves around fishing, agriculture, and the intricate rituals associated with their animistic beliefs. Their distinctive houses, raised on stilts above the lake, showcase both practical architectural design and cultural symbolism.

Ceremonial events and festivals play a significant role in Sentani culture, providing occasions for communal celebration and the display of their traditional dances and music. Through generations, the Sentani have preserved their cultural identity, fostering a resilient community that continues to honor its roots amid the modern challenges of the 21st century.

 

Sentani houtsnijwerk uit Papoea

Het Sentani volk aan de oevers van het Sentani meer in Papoea, Indonesië, bezit een rijk en levendig cultureel erfgoed. De Sentani staan bekend om hun artistieke bekwaamheid en staan bekend om hun ingewikkelde houtsnijwerk, expressieve schilderijen en opvallende geweven kunstvoorwerpen. Sentani houtsnijwerk bevat vaak een reeks symbolen en motieven die een culturele, spirituele of mythologische betekenis hebben. Veel voorkomende thema’s zijn voorouderlijke geesten, dieren en scènes uit het dagelijks leven. Deze houtsnijwerken dienen niet alleen als esthetische artefacten, maar ook als tastbare verbindingen met de tradities en overtuigingen van de Sentani.

De traditionele levenswijze van het Sentani volk draait om visserij, landbouw en de ingewikkelde rituelen die horen bij hun animistische geloof. Hun karakteristieke huizen, die op palen boven het meer zijn gebouwd, laten zowel een praktisch architectonisch ontwerp als culturele symboliek zien.

Ceremoniële evenementen en festivals spelen een belangrijke rol in de cultuur van de Sentani en bieden de gelegenheid om samen te vieren en hun traditionele dansen en muziek te laten zien. Door de generaties heen hebben de Sentani hun culturele identiteit behouden en een veerkrachtige gemeenschap gecreëerd die haar wortels in ere houdt te midden van de moderne uitdagingen van de 21e eeuw.