google0d7a82c6c6fc070d.html

Ashtamangalaat Shang Bell (8 prosperity symbols) from Tibet

49.00

Diameter of the bell: 9,0 cm.
Scroll down to learn more.

Diameter van de bel: 9,0 cm.
Scroll omlaag voor meer informatie.

In stock

Description

Ashtamangalaat Shang Bell

Here you see an Ashtamangalaat Shang Bell, also known as silnyen or flat bell. They hold a rich cultural and spiritual significance in Tibetan Buddhism. These small, handcrafted symbols are often associated with meditation, prayer, and rituals.

Symbolism of the 8 Prosperity Symbols:
The 8 prosperity symbols, also known as the Ashtamangala, are revered symbols in Tibetan Buddhism, representing various aspects of enlightenment and well-being. Each symbol carries its own significance, contributing to a harmonious and prosperous life. These symbols include the Golden Fish, the Parasol, the Treasure Vase, the Lotus Flower, the Conch Shell, the Endless Knot, the Victory Banner, and the Dharma Wheel.

Shang bells produce a distinct and melodious sound that resonates with the vibrations of the universe. This harmonious melody is believed to calm the mind in order to create a serene ambiance to meditate. The incorporation of the 8 prosperity symbols into the bell amplifies these benefits, infusing the sound with positive energies associated with each symbol.

They serve as powerful tools for meditation and healing practices. The calming sound they produce helps practitioners enter a state of deep meditation. This fosters a sense of inner peace and tranquility. Additionally, the symbols’ positive associations contribute to an uplifting and rejuvenating environment. This makes them ideal for spiritual practices and holistic well-being.

Shang bel 8 voorspoedsymbolen (Ashtamangalaat)

Hier zie je een Shang Bell, ook wel silnyen of platte bel genoemd. Ze hebben een rijke culturele en spirituele betekenis in het Tibetaans boeddhisme. Deze kleine, handgemaakte symbolen worden vaak geassocieerd met meditatie, gebed en rituelen.

Symboliek van de 8 voorspoedsymbolen:
De 8 voorspoedsymbolen, ook bekend als de Ashtamangala, zijn symbolen in het Tibetaans boeddhisme die verschillende aspecten van verlichting en welzijn vertegenwoordigen. Elk symbool heeft zijn eigen betekenis en draagt bij aan een harmonieus en welvarend leven. Deze symbolen bestaan uit de Gouden Vis, de Parasol, de Schatkist, de Lotusbloem, de Schelp, de Eindeloze Knoop, het Overwinningsvaandel en het Dharmawiel.

Shang bellen produceren een uitgesproken en melodieus geluid dat resoneert met de vibraties van het universum. Men gelooft dat deze harmonieuze melodie de geest kalmeert en een serene sfeer creëert om te mediteren. De integratie van de 8 welvaartssymbolen in de bel versterkt deze voordelen en doordrenkt het geluid met de positieve energieën die bij elk symbool horen.

Shang bellen dienen als krachtige hulpmiddelen voor meditatie en helende praktijken. Het kalmerende geluid dat ze produceren helpt beoefenaars om in een staat van diepe meditatie te komen. Dat bevordert een gevoel van innerlijke rust en vrede. Daarnaast dragen de positieve associaties van de symbolen bij aan een verheffende en verjongende omgeving. Hierdoor zijn ze ideaal voor spirituele praktijken en holistisch welzijn.