google0d7a82c6c6fc070d.html

Tika box Ganesha (India)

39.00

Diameter: 7 cm.
Height: 6 cm.
Made of bronze.
Can be opened by turning Ganesha (in the middle).
Scroll down to learn more.

Diameter: 7 cm.
Hoogte: 6 cm.
Gemaakt van brons.
Te openen door Ganesha (middenin) te draaien.
Scroll omlaag voor meer informatie.

In stock

Description

Tika box Ganesha

A tika box from India is a traditional container used to store tika powder or vermilion, as well as other ritual materials used in religious and cultural ceremonies. These boxes are often beautifully decorated and can contain different compartments or bowls to keep the different colors and materials separate.

Tika is a colored powder often used in Hindu rituals and ceremonies. It is applied to people’s foreheads during religious occasions as a sign of blessing, protection or devotional devotion.

The tika box has multiple compartments or bowls to hold different colors of tika powder or other ritual substances. This helps keep the materials organized and separated so they can be easily used during ceremonies.

Ganesha is one of the most worshiped gods in Hinduism and is considered the god of wisdom, knowledge and new beginnings. He is often depicted with an elephant’s head and is worshiped as the remover of obstacles and the god of success. Ganesha’s presence in the center of the box reminds the user of the spiritual meaning behind the ritual actions and acts as a source of inspiration and blessing.

 

Tika box Ganesha

Een tika box uit India is een traditionele container die wordt gebruikt om tika-poeder of vermiljoen op te bergen, evenals andere rituele materialen die worden gebruikt bij religieuze en culturele ceremonies. Deze boxen zijn vaak prachtig versierd en kunnen verschillende compartimenten of kommetjes bevatten om de verschillende kleuren en materialen gescheiden te houden.

Tika is een gekleurd poeder dat vaak wordt gebruikt in hindoeïstische rituelen en ceremonies. Het wordt aangebracht op het voorhoofd van mensen tijdens religieuze gelegenheden als een teken van zegen, bescherming of devotionele toewijding.

De tika box heeft meerdere compartimenten of kommetjes om verschillende kleuren tika-poeder of andere rituele stoffen te bevatten. Dit helpt om de materialen georganiseerd en gescheiden te houden, zodat ze gemakkelijk kunnen worden gebruikt tijdens ceremonies.

Ganesha is een van de meest aanbeden goden in het hindoeïsme en wordt beschouwd als de god van wijsheid, kennis en nieuwe beginnen. Hij wordt vaak afgebeeld met een olifantenhoofd en wordt vereerd als de verwijderaar van obstakels en de god van succes. Ganesha’s aanwezigheid in het midden van de box herinnert de gebruiker aan de spirituele betekenis achter de rituele handelingen en fungeert als een bron van inspiratie en zegen.