google0d7a82c6c6fc070d.html

Old Javanese Wayang Golek | Oude Wayang Golèk pop uit Java

45.00

Due to the object’s age, it shows some signs of use. (See photos).
Handcarved.
Height ±67 cm.
Scroll down for more information.

Door de hoge leeftijd van het object zijn er wat gebruikssporen op te zien. (Zie foto’s)
Handgemaakt.
Hoogte ±67 cm.
Scroll omlaag voor meer informatie.

In stock

Description

Wayang Golèk doll

The Wayang Golek doll is a traditional Javanese dolls made by hand. They are used in puppetry performances that are deeply rooted in Javanese culture and tradition.

The dolls are usually made of wood from the albasia tree. They are carefully carved by artisans. Each doll is hand-painted and often features colorful and detailed costumes.

What sets the Wayang dolls apart is their mobility. They have flexible arms and legs that the puppeteer can manipulate to assume different poses during the performance. The puppets’ movements are carefully controlled by the dalang, the traditional puppeteer.

The puppets represent characters from ancient epic stories such as the Ramayana and the Mahabharata, infused with Hindu and Javanese mythology.

In 2003, the Wayang Golek doll received recognition from UNESCO as a masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. This prestigious recognition underscores the importance of this art form to Indonesia’s cultural diversity and heritage.

 

Wayang Golèk pop

Wayang Golek-poppen zijn traditionele Javaanse poppen die met de hand worden vervaardigd. Ze worden gebruikt in poppenspel voorstellingen die diep geworteld zijn in de Javaanse cultuur en traditie.

De poppen worden meestal gemaakt van hout van de albasia boom. Ze worden zorgvuldig gesneden door ambachtslieden. Elke pop is met de hand beschilderd en vaak voorzien van kleurrijke en gedetailleerde kostuums.

Wat de Wayang poppen onderscheidt, is hun beweegbaarheid. Ze hebben flexibele armen en benen die de poppenspeler kan manipuleren om verschillende houdingen aan te nemen tijdens de voorstelling. De bewegingen van de poppen worden nauwkeurig gecontroleerd door de dalang, de traditionele poppenspeler.

De poppen stellen personages voor uit oude epische verhalen zoals de Ramayana en de Mahabharata, doordrenkt met Hindoeïstische en Javaanse mythologie.

In 2003 kreeg Wayang Golek erkenning van UNESCO als een meesterwerk van mondeling en immaterieel erfgoed van de mensheid. Deze prestigieuze erkenning onderstreept het belang van deze kunstvorm voor de culturele diversiteit en het erfgoed van Indonesië.